Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00690a
AutorBrodziński
Titel

Pieśni morawskie

ErschienenDziennik warszawski 1826, IV, 199-200
AnmerkungTenże. Pisma. Poz. 1872, I, 305-26. Pieśni czeskie. (Zbichon, Ulanek, Obawa, Zdradzony, Zakochana, Śpiewki, Godzinki, Czekanie, Przeszkoda, Drzewo złamane, Wojak, Śpiewka, Zmarła kochanka, Droga do miłej, Róża, Jabłuszko, Przystojność, Śpiewka, Junak, Skowronek, Śpiewka, Kochankowie, Oszukana, Wspomnienie, Gołąbek, Narzeczony, Skowronek, Kochanka wojaka, Żniwiarka, Córka). Z Pieśni morawskich. Tamże s. 327-31.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Pieśni
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/78126
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 690, s. 29-32
PURLCitation link