Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00659
AutorT. N.
Titel

Legendy, zwyczaje i obchody rolnicze ludu czeskiego

ErschienenBiblioteka warszawska 1866, IV, 151-8. Zob. nr. 33
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
URL (primär)http://hint.org.pl/hid=A3070
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 659, s. 29-32
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Legendy i wieszczenia ludu ukraińskiego
Obrzędy i zwyczaje rolnicze w powiatach kamienieckim, płoskirowskim i uszyckim / Kremer Al.
Podania, obrzędy i zwyczaje ukraińskiego ludu.
Pieśni, podania i zwyczaje ludu małoruskiego / Grzegorzewski J.
Obchody Puszkina
Zwyczaje ludu z okolic Tykocina i Bielska / Gloger Zyg.
Zwyczaje, zabawy i zabobony ludu słoweńskiego w południowej Styryi / Miklavec Piotr