Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00635
Titel

Wojny chłopskie u Słowian zachodnich

ErschienenŚwiat słowiański 1908, II, 1033-6
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
URL (primär)http://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/14323
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 635, s. 25-28
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z fizyografii zachodnich Karpat. Archiwum naukowe / Sawicki Ludomir
Rozmieszczenie ludności w Karpatach zachodnich / Sawicki Ludomir
Zarysy gubernij polnocno i południowo zachodnich, (Ruś zachodnia) / Jan ze Sliwina
Ślady po Wendach w dzisiejszych Niemczech, zwłaszcza zachodnich / E. Bogusławski
Rzut oka na odrodzenie się Słowian zachodnich i południowych / Grabowski Bron.
O najnowszej literature Czechów, Słowaków i Słowian południowo-zachodnich / Dubrowski Piotr
Stosunki dzierżawcze w południowo-zachodnich guberniach cesarstwa / Puławski Kaz.