Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00225
AutorDubrowski Piotr
Titel

O najnowszej literature Czechów, Słowaków i Słowian południowo-zachodnich

ErschienenBiblioteka warszawska 1846, I, 203-13
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
URL (primär)http://hint.org.pl/hid=A3070
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 225, s. 9-12
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zarysy gubernij polnocno i południowo zachodnich, (Ruś zachodnia) / Jan ze Sliwina
Stosunki dzierżawcze w południowo-zachodnich guberniach cesarstwa / Puławski Kaz.
Położenie rynków handlowych południowo-zachodnich guberniach / Gawroński Fr.
O położeniu małej własności ziemskiej i robotników w guberniach południowo-zachodnich / Gawroński Fr.
Historya prawa wieczysto-czynszowego w guberniach północno i południowo-zachodnich cesarstwa rosyjskiego / Rembowski A.
Wojny chłopskie u Słowian zachodnich
O najnowszej pieśni czeskiej / Czajewski Wiktor