Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach 1248623-1 lieferte 216 Treffer
1

Żywioł słowiański u Rumunów i walka z nim idei "łacińskiej".

Jacimirskij Aleks. dr. - Świat słowiański 1907, I, 32-48
2

Stare druki słowiańskie w Rzeźnie (Ratyzbonie)

Smólski G. - Świat słowiański 1905, II, 18-24
3

Muzyka polska wśród słowiańskiej

Chybirfski Adolf - Świat słowiański 1908, I, 105-21
4

Z ruchu religijnego w Słowiańszczyznę. III. Dążenia do zjednoczenia

- Świat słowiański 1905, I, 375-80
5

Socyologiczne problemy w polityce austryackiej. (O stosunkach socyologicznych u Słowian.)

Gumplowicz Ludwik - Świat słowiański 1905, II, 385-400
6

Ruch słowiański a życie realne

Gargas Zygmunt - Świat słowiański 1905, I, 445-54
7

Sergiusz Szarapow o zjeździe słowiańskim i sprawie polskiej

- Świat słowiański 1908, I, 268-74
8

Niemcy a Słowiańszczyzna. Referat Towarz. im. Aksakowa w Moskwie na petersb. zjazd rosyjskich stowarzyszeń słowianofilskich

Mikołaj Aksakow i Serg. Szarakom - Świat słowiański 1909, I, 307-25
9

Przed konferencyą praską

Koneczny Feliks - Świat słowiański 1908, II. 631-9
10

Z Paryża. W styczniu 1905 r.

Z. dr. - Świat słowiański 1905, I, 63-8