Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00488
AutorBałaban Józef
Titel

Towarzystwa gimnastyczne w ziemiach słowiańskich

ErschienenSzkoła 1887, s. 121-3
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Varia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 488, s. 21-24
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Towarzystwa gimnastyczne kobiet czeskich / Grabowski Br.
Szkice z wędrówki po ziemiach słowiańskich / Czarnowski Stan.
Narody na ziemiach słowiańskich przed powstaniem Polski / Lelewel Joachim
Towarzystwa uczone w Rosyi
Biskupstwa greckie w ziemiach ruskich od połowy w. XIV. / Fijałek Jan
Projekt założenia Towarzystwa słowiańskiego w Poznaniu
Ustawy Towarzystwa literacko-słowiańskiego w Wrocławiu