Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Varia lieferte 357 Treffer
1

Miłośnicy Słowiańszczyzny. (Appendrine, de Maistre i inni)

Jaszowski St. - Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1831
2

Próżniactwo, choroba niektórych krajów słowiańskich

Kraszewski J. I. - Tygodnik petersburski 1839, s. 314-6
3

Próżniactwo, choroba niektórych krajów słowiańskich

Kraszewski J. I. - Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1839
4

Katedra słowiańska literatury we Francyi

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1847, IV, 1-31
5

Książki obchodzące Polskę, lub Słowiańszczyzna wogóle

- Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym Drezno 1866, s. 149-58
6

Zgromadzenie słowiańskich studentów w Wiedniu

- Słowianin. Dwutygodnik polityczny 1869, II, 107-8
7

Descriptio codicum Slovenicorum, qui in bibliotheca Un. Jagielon. inveniuntur

Kałużniacki Emil - Spraw. gimn. I. w Krakowie 1871, s. 24-37
8

Polska i akademia historyi i literatury polskiej i słowiańskiej we wszechnicy bolońskiej, przekład z włoskiego

Begey Atillio - Lwów 1880, 8° mała, s. 33, hal. 60
9

Towarzystwa gimnastyczne w ziemiach słowiańskich

Bałaban Józef - Szkoła 1887, s. 121-3
10

Wiedeń zesłowiańszczony

Kłobukowski - Przegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1888, nr. 11, s. 6