Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00102
AutorCzarnowski Stan.
Titel

Szkice z wędrówki po ziemiach słowiańskich

OrtKraków 1884, 8, s. 54, kop. 30
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Geografia
URL (primär)https://polona.pl/item/1236588/
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 102, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z wędrówki po Bośni i Hercegowinie / Spasowicz Wł.
Wędrówki po Słowiańszczyznę południowej / Jeż Teod. Tom.
Towarzystwa gimnastyczne w ziemiach słowiańskich / Bałaban Józef
Szkice z podróży po Słowacyi / Müldner Henryk
Mesyaniści i słowianofile, szkice z psychologii narodów słowiańskich / Zdziechowski Maryan
Narody na ziemiach słowiańskich przed powstaniem Polski / Lelewel Joachim
Wędrówki chłopów rosyjskich