Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00476
Titel

Listy słowiańskie

ErschienenPrzegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1849, VIII, 397-11
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Korespondencye
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/25331
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 476, s. 21-24
URL (sekundär)opacplus.bsb-muenchen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Listy słowiańskie
Słowiańskie listy z Czech / Jelinek Edward
Narodowości słowiańskie, listy do W. Gagaryna S. J. / Branicki Ksawery Korczak
Słowiańskie napisy runiczne, listy Jędrzeja Kucharskiego. (Z Dzień. kraj.)
Bałwochwalstwo słowiańskie / Lelewel Joachim
Runy słowiańskie / Ułaszyn Henryk
Starożytnośći słowiańskie / Żółkiewicz Ant.