Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Korespondencye lieferte 235 Treffer
1

Listy słowiańskie

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1849, VIII, 397-11
2

Słowiańskie listy z Czech

Jelinek Edward - Lech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1878, s. 6, 54, 111, 135, 183, 223, 262, 335, 399; 1879, s. 94, 283
3

Listy słowiańskie

- Prawda 1902, nr. 28-98
4

Z Paryża. W styczniu 1905 r.

Z. dr. - Świat słowiański 1905, I, 63-8
5

Ze Słowiańszcz

Gajsler - Prawda 1908, s. 429, 478
6

Wyjątki z Dziennika naukowej podróży po krajach slawiańskich : l. Z Wrocławia, 10 stycznia 1826; 2. Z Pragi, 21 i 30 marca 1826 r.

Kucharski - Rozin. warsz. 1826, s. 245-9, 253-6, 269-72, 273-6
7

List z Pragi

- Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1839, s. 70, 80
8

Wyjątek z listu z Pragi

Dubrowski Piotr - Biblioteka warszawska 1841, III, 518
9

Nowości z Czech

- Dzwon lit. 1846, IV, 202-6
10

Listy z Pragi

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1855. nr. 291; 1856, nr. 15-16, 69