Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach 1042454-4 lieferte 35 Treffer
1

Porównanie pierwotnych zawiązków społecznych u Germanów i u Słowian

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1846, (III), s. 209-70, 273-86
2

O pochodzeniu Słowian (krytyka pracy Roberta)

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1852, (XIV), s. 355-67
3

Sazavo-Emmauzkoje syjatoje Blagoviestvovanije wydał Hanka

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1847, IV, 32-47
4

Sprawa słowiańska w Paryżu

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1850, X, 722-9
5

Wyjątki z dziejów kościoła polskiego. Stan Słowiańszczyzny przedchrześciańskiej

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1850, X, 499 535
6

Panslawizm i germanizm np. Waleryan Krasiński po ang. Rec.

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1849, VIII, 877-81
7

Towarzystwo słowiańskie paryskie

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1849, VIII, 680-95
8

Listy słowiańskie

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1849, VIII, 397-11
9

Katedra słowiańska literatury we Francyi

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1847, IV, 1-31
10

Panslawizm i Polska

- Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1857, (t. 24), s. 29-46