Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00367
AutorGrzybowski Witalis
Titel

Odezwa do Polaków o kongresie słowiańskim przez ... nauczycieli literatury polskiej w Pradze

OrtPraga 1848, 4°, 22. maja, 1 kart
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 367, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Odezwa Lipy do Polaków
Na zjazdu słowiańskim w Pradze / Magiera Jan.
Odezwa młodzieży polskiej do rosyjskiej
Odezwa patryotów rosyjskich do braci Polaków
Do historyi literatury polskiej / Feldmann, W.
Walny zjazd nauczycieli i przyjaciół szkolnictwa w Pradze / Gerstmann T. dr.
Podręcznik do dziejów literatury polskiej / Kurpiel, A.