Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00367
AutorGrzybowski Witalis
Titel

Odezwa do Polaków o kongresie słowiańskim przez ... nauczycieli literatury polskiej w Pradze

OrtPraga 1848, 4°, 22. maja, 1 kart
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 367, s. 17-20
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Płaca nauczycieli czeskich szkół ludowych
O walnym zjeździe nauczycieli chorw
Czeski zjazd nauczycieli w Velehradzie / Żuliński Józef dr.
Walny zjazd nauczycieli i przyjaciół szkolnictwa w Pradze / Gerstmann T. dr.
O jedności literatury między plemionami słowiańskimi / Purkinie J. K.
W sprawie uniwersytetu lwowskiego. - Głos Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. Odb. z Muzeum
O mityzmie słowiańskim / Mihalewicz Mikołaj