Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00367
Author(s)Grzybowski Witalis
Title

Odezwa do Polaków o kongresie słowiańskim przez ... nauczycieli literatury polskiej w Pradze

PlacePraga 1848, 4°, 22. maja, 1 kart
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 367, s. 17-20
PURLCitation link