Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Sprawy polityczne lieferte 872 Treffer
1

Więzienia polityczne w Rosyi

- Kraków 1903, s. 37
2

Partye rosyjskie polityczne

- Warszawa 1906, 8, kop. 20
3

Stronnictwa polityczne w Rosyi

- Dziennik poznański 1894, nr. 199
4

Polityczne znaczenie Moraw

Koneczny Feliks - Świat słowiański 1906, II, 350-57
5

Stosunki polityczne na Rusi halickiej

- Przegląd Krajowy. Czasopismo społeczne. Kraków-Lwów 1909, nr. 3, 4
6

Partyje i pisma polityczne w Czechach

- Dziennik poznański 1896, nr. 47-49
7

Obrazek z życia rosyjskiego czynowników

Tomicki A. - Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1875. II, 353-361
8

Obecne polityczne usposobienie Rusi.

- Paryż 1858, 8°, s. 56 - Rec. Przegl. rzeczy pol. 1858, s. 27-29, (nr. 3).
9

Źródło rosyjskiego nihilizmu

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1880, I, s. 192-196
10

Wiec Rusinów we Lwowie dnia 30 list. 1880.

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1880, 11,608-11