Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Sprawy polityczne lieferte 872 Treffer
1

Przegląd rewolucyj w narodach słowiańskich

Medyński Napoleon - Pismo T. D. 1837, cz. I, s. 73-100
2

Koleje spółki słowiańskiej

- Oręd. nauk. 1841, s. 245
3

Panslawizm czyli wszechsłowiańszczyzna

Wiśniowski Teofil - Pam. Tow. demokrat. polsk. 1843, s. 180-208
4

Panslawizm i dążność słowiańska

- Rok 1844, III. 61, IV. 83
5

Kilka słów o dzisiejszym obowiązku Słowian Austryi

C. L. - Dzień. polit. 1848, nr. 48, 49
6

Kilka słów o dzisiejszym obowiązku Słowian

(Chrzanowski Leon) - Kraków 1848, 8° s. 8
7

Odezwa do Polaków o kongresie słowiańskim przez ... nauczycieli literatury polskiej w Pradze

Grzybowski Witalis - Praga 1848, 4°, 22. maja, 1 kart
8

Odezwa Iwana Gołowina do Słowian

- Demokrata polski. Paryż/Londyn. 1848, (XI), s. 144
9

Odezwa do Słowian

Bakunin Michał - Köthen 1849, 8°, s. 40
10

Do ruskich, polskich i wszystkich słowiańskich przyjaciół

Bakunin Michał - Demokrata polski. Paryż/Londyn. 1862, s. 101, 105, 109