Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00253
AutorCzarnowski Stan.
Titel

Dziennikarstwo słowiańskie i polskie

OrtKraków 1895, 8°, s. 199, kor. 4
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Czasopisma
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 253, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dziennikarstwo czeskie
Dziennikarstwo w serbskich Łużycach
Obecne dziennikarstwo bułg. / Grzegorzewski Jan
Dziennikarstwo rosyjskie o podróży ces. Franc. Józefa
Dziennikarstwo rosyjskie
Teraźniejsze dziennikarstwo galicyjsko i węgiersko-ruskie
Z Pragi. (Wewnętrzne stosunki i stronnictwa w Czechach. - Stanowisko szlachty. - Dziennikarstwo. - Poeta Vrchlicki i malarz Brożik. - Walka językowa w szkołach) / Załęski ks.