Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Czasopisma lieferte 47 Treffer
1

Pisma peryodyczne rosyjskie

- Dzień, wil. 1818. I, 318-20, 422-3, 529-31, 623-4
2

O piśmie rosyjskim. »Biblioteka« i o krytycyzmie w Rosyi w ogólności

- Tygod. pet. 1836. s. 339
3

Statystyka dziennikarstwa w Rosyi i zdanie o polskiej literaturze

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1868, nr. 171-178
4

Prasa peryodyczna rosyjska

- Słowianin. Dwutygodnik polityczny 1868. I, 19; Rok II. 1870, pół. II, s. 115
5

Moskowskija Wiedomosti w Królestwie Polskiem

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1874, nr. 86-87
6

Ruski Mir i Neue Freie Presse

- Dziennik poznański 1875. nr. 255
7

Opinie gazet rosyjskich (w sprawach polskich głównie i słowiańskich)

- Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1877, s. 11, 35, 69, 81, 118, 130, 142, 155, 191, 294, 371
8

Dziennikarstwo rosyjskie o podróży ces. Franc. Józefa

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1880. II. s. 363-9
9

Sądy i poglądy (z gazet rosyjskich)

Nul - Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1888. s. 152, 167, 181, 196, 209. 233, 246, 329, 341, 353, 365, 385, 394, 405, 426, 445, 457, 477, 501, 516, 532, 548, 577, 609, 640, 653, 669
10

Prasa prawosławna rosyjska na ziemi polskiej

Szarłowski A. - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1889. IV. 271-86