Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00251
Titel

Zestawienie czasopisma słowiańskie w Austryi za lat trzy.

ErschienenDod. tyg. Gaz. lw. 1859, s. 38
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Czasopisma
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 251, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zestawienie zabobonów i zwyczajów pogańskich z VIII w. Rec. Br. Grabowski / Zibrt
(Zestawienie prac. E. J. dotyczących rzeczy polskich i czeskich) / Krezek Fr.
Sobótka w Galicji. I. Zestawienie materjału, zebranego w r. 1897. staraniem Towarzystwa Ludoznawczego / Krček, F.
Pisanki w Galicji. III. Zestawienie materjału zebranego w r. 1897 staraniem Towarzystwa Ludoznawczego / Krček, F.
Liske Ks. Miscellanea. Katarzyna.(Ważne zestawienie projektu »Zamiarów wzgl. Polski« z późniejszym reskryptem carycy)
Średniowieczna historja naturalna. Systematyczne zestawienie roślin, zwierząt, minerałów, oraz wszystkich innego rodzaju leków prostych, używanych w Polsce od XII do XVI w. Nakładem Universytetu Jagiellońskiego / Rostafiński, J.
O słowiańskim ewangelium w Reims. (z Czasopisma Muzeum czeskiego)