Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00249
Titel

Slavin i Slovanka, dwa dzieła o literaturę słowiańską

ErschienenDzień. wileń. 1815, II, 196
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Czasopisma
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 249, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dwa stulecia XVIII i XIX. I. / Askenazy Sz.
Słówko o literature wszechsłowiańskiej / Feliks Wicherski
Dzieła I-III. Рец. A. Bieńkowski / Mickiewicz, A.
O literature pobratymczych narodów słowiańskich / Kirkor A. H.
Dwa podania ukraińskie o syrenach / Lopaciński H.
Dwa podania ukraińskie o Syrenach / Łopaciński, H.
Dwa sonety