Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00244
AutorZdziechowski M.
Titel

Byron i jego wiek, studya porównawczo-literackie

OrtKraków T. I, 1894, 8, s. VI + 447, kor. 5; T. II, Czechy, Rosya, Polska. Kraków 1897, 8, s. VII+686, kor. 8
AnmerkungRec. J. Tretiak: Bajronizm w literaturach słowiańskich. Kwartalnik historyczny 1898, (XII), 800-17.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 244, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pierwiastek ludowy w poezyi polskiej XIX wieku, study a porównawczo-literackie / Zdziarski, S.
Szkice literackie / Zdziechowski, J.
Szkice literackie. I. / Zdziechowski, M.
Mesyaniści i słowianofile, szkice z psychologii narodów słowiańskich / Zdziechowski Maryan
Bajronizm czeski. 1. Karol Hynek Macha, s. 9-43; 2. Następcy Machy: Sabina, Nebeski, Fricz, Mayer, Pfleger, Morawski, Halek, Zakończenie). W książce Byron i jego wiek, s. 1-93. / Zdziechowski M.
M. i bajronizm czeski / M. Zdziechowski
Mickiewicz i Palacki / Żdziechowski M.