Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Zdziechowski M. lieferte 15 Treffer
1

Byron i jego wiek, studya porównawczo-literackie

Zdziechowski M. - Kraków T. I, 1894, 8, s. VI + 447, kor. 5; T. II, Czechy, Rosya, Polska. Kraków 1897, 8, s. VII+686, kor. 8 - Rec. J. Tretiak: Bajronizm w literaturach słowiańskich. Kwartalnik historyczny 1898, (XII), 800-17.
2

Bajronizm czeski. 1. Karol Hynek Macha, s. 9-43; 2. Następcy Machy: Sabina, Nebeski, Fricz, Mayer, Pfleger, Morawski, Halek, Zakończenie). W książce Byron i jego wiek, s. 1-93.

Zdziechowski M. - Kraków 1897 - Zob. nr. 244.
3

Mickiewicz i Palacki

Żdziechowski M. - Życie. Tygodnik literacko-naukowy, poświęcony przeważnie sprawom literatury pięknej 1898, s. 300
4

Ante Pavićić

Zdziechowski M. - Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1902. nr. 133
5

Islam w B. dzisiejszej

Zdziechowski M. - Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1903, nr. 43-46
6

Tołstoj o anneksyi Bośny i Hercegowiny

Zdziechowski M. - Świat słowiański 1909, I. 17-25
7

Byron i jego wiek.

Zdziechowski M. - Kraków 1897. II. (Bajronizm rosyjski, s. 95-365, 1. Pierwsze powiewy. (Żukowski, Kozłow, Rylejew), 2. Puszkin 156-212, 3. Puszkiniści (Baratyński, Podoliński), IV. Puszkin i Grybojedow, V. Poleżajew, VI. Lermontow 274-65
8

Zaranie rewolucyi rosyjskiej

Zdziechowski M. - Świat słowiański 1907. I. 17-31
9

Nowe studyum o Puszkinie

Zdziechowski M. - Przegląd polski 1889-90, IV, 1-19
10

Słowianofilstwo rosyjskie w chwili obecnej

Zdziechowski M. - Świat słowiański 1909, I, 83-98