Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00214
AutorReppen Paweł
Titel

Literatura słowiańska. (Wyjątki z listów do dziennika ministeryum oświaty)

ErschienenWiz. nauk. 1836, III. 160-6, XII. 124-32; 1837, XV. 133-48
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 214, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Literatura słowiańska
Wyjątki z dziennika podróży Joachima Szyca (po okolicach Petersburga i Archangielska)
Z wycieczki do Lwowa listów pięć. / Szujski
Stosunek caratu do oświaty / St(udnicki Wład.)
Wyjątki z Kołokoła. (List do wydawcy i do hr. Strogonowa)
Literatura słowiańska pod rządem austryackim
Z listów Szafarzyka / dr. Fr. Krezek