Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00221
Titel

Literatura słowiańska pod rządem austryackim

OrtNarodowość 1842, część III, nr. 4, s. 14-5
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 221, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Literatura słowiańska
Cerkiew ruska pod rządem polskim / S. Z.
Sejm mazowiecki pod rządem koronnym 1526-1540. / Balzer, О.
Rozmyślania polityczne. I. Próba programu pod rządem rosyjskim / A. F.
Stosunki polsko-czeskie na Śląsku austryackim / Bugiel W.
Literatura słowiańska. (Wyjątki z listów do dziennika ministeryum oświaty) / Reppen Paweł
Wiła słowiańska, utwór N. (napisany pod wpływem wypadków polskich r. 1847) / W. Kozłowski