Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00203
AutorKrček Franciszek
Titel

Dr. Teorya Peiskera o niewoli prasłowiańskiej w świetle krytyki

ErschienenKwartalnik historyczny 1908. s. 640-57, oraz notatka A. Brücknera s. 693-7
AnmerkungToż w odb. 8°, s. 20.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/8429#structure
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 203, s. 9-12
URL (sekundär)apcz.umk.pl (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Bułgarya w nowem świetle. (Tatiszczewa) / H.
Murawiew. Wieszatel w świetle ros.
Gubernia podolska w świetle statystyki / Gawroński Fr.
Próbki najnowszej krytyki historycznej / Brückner A.
Kwestya czeska w świetle historyi. (O odrodzeniu naród. mowa) / Krzyżanowski Stan.
Ugoda polsko-rosyjska w świetle prawdy
Z domu niewoli. IV. Prześladowanie unitów w Królestwie Polskiem / Smoleński Władysław