Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach 214711-7 lieferte 86 Treffer
1

O pochodzeniu Słowian

Potkański Karol - Kwartalnik historyczny 1902, (XVI), 243-61
2

Dr. Teorya Peiskera o niewoli prasłowiańskiej w świetle krytyki

Krček Franciszek - Kwartalnik historyczny 1908. s. 640-57, oraz notatka A. Brücknera s. 693-7
3

Włodycy polscy na tle porównawczem słowiańskiem

Semkowicz Wład. - Kwartalnik historyczny 1908, s. 56-39
4

Starożytnośći słowiańskie rec. Brückner

Niederle Lubor. - Kwartalnik historyczny 1905, (XIX), 109-16
5

Ornamentyka słowiańska i wschodnia w zabytkach rękopiśmiennych. Rec. Maryan Sokołowski

Stasow Włodzimierz - Kwartalnik historyczny 1888, (II), 46-51
6

O zadrudze słowiańskiej, uwagi i polemika

Balzer Oswald - Kwartalnik historyczny 1899, (XIII), 183-256
7

Czechy a Prusy ve strzedoveku. Rec. A. Prochaska

Goll J. - Kwartalnik historyczny 1898, (XII), 615-23
8

Dejiny czeske literatury. Rec. Al. Brückner

Vlczek - Kwartalnik historyczny 1898. (XII), 327-31
9

Co sądzić o »Żywotach« Cyryla i Metodego

Brückner Aleks. - Kwartalnik historyczny 1908, s. 1-15
10

O studyach z zakresu historyi zachodniej Europy w Rosyi

Kariejew Mikołaj - Kwartalnik historyczny 1901, (t. 15), 1-17