Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00193
AutorMajewski Erazm
Titel

Z powodu rozpraw antropologów germańskich na temat dziejów przedhistorycznych słowiańsko-germańskich

ErschienenWisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1902, s. 547-61
AnmerkungToż w odb. kop. 10.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/5978?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 193, s. 9-12
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dalszy przyczynek do antropologii przedhistoryczniej ziem polskich
Osada i odlewarnia bronzów przedhistorycznych w Zariczju
Słowianie w czasach przedhistorycznych i opisanie arch. kolekcyj / Chojnowski Józ.
O pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Słowian w przedhistorycznych czasach / Rostafiński Józef
Repertoryum zabytków przedhistorycznych na obszarze 16 pow. Galicyi wschodniej / Przybysławski W.
Metoda i środki poznania czasów przedhistorycznych w przeszłości Słowian / Bogusławski Edward
Metoda i środki poznania czasów przedhistorycznych w przeszłości słowian / Boguslawski E.