Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00193
AutorMajewski Erazm
Titel

Z powodu rozpraw antropologów germańskich na temat dziejów przedhistorycznych słowiańsko-germańskich

ErschienenWisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1902, s. 547-61
AnmerkungToż w odb. kop. 10.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/5978?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 193, s. 9-12
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z dziejów numizmatyki polskiej. Z powodu śmierci Walerego Kostrzębskiego / Zwoliński, L.
Z dziejów literatury i oświaty w Rosyi. (z powodu dzieła Pypina) / Brückner Al.
Groby z młodszej epoki słowiańskiej / Majewski Erazm
Ziarno, (Temat do obrazu) / Tołstoj Lew
Rys dziejów unii na Litwie i Rusi, z powodu dzieła A. Guepina Saint Josaphat / Skrochowski Ignacy
Słownik słowiańsko-polski / (Lewicki Józef)
Z powodu jubileuszu Tołstoja / St. Gacki