Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach 223494-4 lieferte 153 Treffer
1

Podania o związkach między najbliższym rodzeństwem. Część I. Syn i matka, (mit Edypowy u Słowian)

Grabowski Bronisław - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1892, (VI), 54-79, 279-99
2

Starodawne sposoby przyrządzania chleba

Sumcow Mikołaj - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1890, s. 639-57
3

Przyczynki do podań o Mahomecie u Słowian

Franko Iwan - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1894, s. 70-96
4

Przyczynek do historyi rozwoju śpichlerza słowiańskiego, streszczenie pracy K. Rhamma

- Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1901, s. 60-74
5

Nowe prace o ludoznawstwie słowiańskim

Brückner Aleks. - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1904, s. 249-51
6

Wesennaja obrjadovaja pěsnja na Zapadě i u Slavjan. Rec. W. Klinger

Aniczkow E. - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1905, (XVI), s. 481-9
7

Slaveni u davnini. Rec. Br. Grabowski

Mareticz - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1890, (IV), s. 897-902
8

Z powodu rozpraw antropologów germańskich na temat dziejów przedhistorycznych słowiańsko-germańskich

Majewski Erazm - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1902, s. 547-61
9

Słów parę ze stanowiska antropologii w kwestyi pochodzenia Słowian

Talko-Hryncewicz J. - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1902, s. 754-61
10

Słowianie pod względem rasy i ich początek, przeł. z franc. Luc. M.

Zaborowski M. - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1902, s. 209-18