Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00172
AutorMichna Wojciech
Titel

Pogląd na dzieje Słowian i ich stosunki z sąsiadami od pierwotnych aż do naszych czasów

OrtKraków 1873, 8°, s. 171;
AnmerkungRec. L. Powidaj. Przegląd polski 1873-74, IV, 108-10.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 172, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Obyczaje pierwotnych Słowian / Szajnocha Karol
Trzęsienie ziemi w pojęciach ludów pierwotnych / Grabowski Bronisław
Porównanie pierwotnych zawiązków społecznych u Germanów i u Słowian
Wzajemny stosunek pierwotnych praw słowiańskich i germańskich / Maciejowski W.
О pierwotnych pisma św. przekładach na język słowiański / Nowicki O.
O pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Słowian w przedhistorycznych czasach / Rostafiński Józef