Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00239a
AutorGrabowski Bron.
Titel

Dzieje literatur słowiańskich od czasów najdawniejszych aż do w. XVIII, włącznie w książce : Dzieje literatury powszechnej, wydanej przez Lewentala w War.

OrtWarszawa 1891-98, w tomach: II. cz. 2, III. cz. 2, IV. cz. 2
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 239, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przegląd dziejów Słowian ruskich od najdawniejszych czasów aż do zaprowadzenia chrześcijaństwa
Pogląd na dzieje Słowian i ich stosunki z sąsiadami od pierwotnych aż do naszych czasów / Michna Wojciech
Z literatur słowiańskich (o chorwackiej literaturze) / Grabowski Bron.
Organizacja żydów w Polsce od najdawniejszych czasów do r. 1772. Рец. J. Zahorski / Schoor, M.
Poezya u ludów słowiańskich aż do XIV w.
Historya literatury czeskiej od czasów odrodzenia do chwili obecnej / Czajewski Wiktor. (Czaryna Andrzej)
Ruskie ziemie. Rysy do krajobrazu Polski aż do w. XVIII