Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00239a
AutorGrabowski Bron.
Titel

Dzieje literatur słowiańskich od czasów najdawniejszych aż do w. XVIII, włącznie w książce : Dzieje literatury powszechnej, wydanej przez Lewentala w War.

OrtWarszawa 1891-98, w tomach: II. cz. 2, III. cz. 2, IV. cz. 2
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 239, s. 9-12
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dwie kartki z historyi powszechnej świata, p. J. ze S. Rubon / Żukowski Wasyli
Przewodnik do wykładu historyi powszechnej, p. K. i L. / Iłowajski D.
Rys historyi powszechnej, p. Ludwik Bętkowski
Rys krótki chronologiczny historyi powszechnej, p. F. Zatorski
Bałtyckie Słowianie w badaniach początkowych z historyi powszechnej / Pietraszewski Balt.
Rzut oka na niektóre punkta historyi powszechnej narodów słowiańskich / Viquesnel A.
Powszechne prawo wyborcze, p. Szymanowski Z. / Wodowozow W.