Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00149
Titel

O pochodzeniu Słowian (krytyka pracy Roberta)

ErschienenPrzegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1852, (XIV), s. 355-67
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/25331
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 149, s. 7-8
URL (sekundär)opacplus.bsb-muenchen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O pochodzeniu Słowian / Jelski A.
O pochodzeniu Słowian / Potkański Karol
O Sławianach w Turcyi. (sprawozdanie z pracy Roberta)
Czeska krytyka o sztuce polskiej / Sopodźko Tytus
Kilka uwag o pochodzeniu Mszała kijowskiego / Van Wijk N.
O pochodzeniu narodowości wielkorosyjskiej notatka historyczno-etnogr / J. J.
Kurhany ukraińskie (o pracy Bobrinskiego) / Iłgowski J.