Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00108
AutorMajewski Walenty
Titel

Badania o pochodzeniu Słowian i ich języka, tudzież o obyczajach i zwyczajach Indostanów, którzy zdają się mieć pewne podobieństwo co do pierwiastkowej mowy i zwyczajów do dawnych Słowian

ErschienenRoczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. tom VIII, 175;
AnmerkungRozbiorem tego zajmuje się artykuł: Uwaga nad powinowactwem badanym języków słowiańskich z sanskryckim. Tyg. wil, 1816, I, 12.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/106021?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 108, s. 5-6
URL (sekundär)opacplus.bsb-muenchen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wiadomości o pierwiastkowej uprawie cerkiewnego i ruskiego języka / Aleksandrowicz
Podobieństwo i różnica języka polskiego z ruskim / Zochowski Feliks
Listy z Czech. (Czeskie wody. Czeski język i podobieństwo jego do polskiego Jubileusz Kraszewskiego w Pradze. Ostatni obraz Czerniaka. Zaleski i Słowacki w lit. czeskiej) / Jelinek Edward
O pochodzeniu Słowian (krytyka pracy Roberta)
O pochodzeniu Słowian / Jelski A.
O pochodzeniu Słowian / Potkański Karol
Legenda o pochodzeniu gorsetu, humoreska, p. dr. M. S. / Doroszewicz W. M.