Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach 802672-5 lieferte 30 Treffer
1

Rozprawa o świątyniach starożytnych i o słowiańskich

Aigner Piotr - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. 1811, (VII), s. 293
2

Budowle i usypipiska Słowian pogańskich, ich rodzaje i znaczenie

Szulc Kazimierz - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. Pozn. 1863, (II), s. 345-412
3

O charakterach pisma runicznego u dawnych barbarzyńców europejskich, z domniemaniem o stanie ich oświecenia

Surowiecki - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. XVI. 152-203
4

Obecny stan nauki o runach słowiańskich

Cybulski W. - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. Pozn. 1860, (I), s. 401-64;
5

Co rozumieć o runach słowiańskich i o autentyczności napisów na Mikorzyńskich kamieniach

Małecki Ant. - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. Pozn. 1872, (VII), s. 226-46;
6

Rozprawa o sposobach dopełniemenia historyi Słowian

- Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. 1812, (VIII), s. 82
7

O piśmie: Badania w narodzie scytyjskim, który później dał się poznać pod nazwiskiem Słowian

- Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. 1817, (XI), s. 288
8

Badania o pochodzeniu Słowian i ich języka, tudzież o obyczajach i zwyczajach Indostanów, którzy zdają się mieć pewne podobieństwo co do pierwiastkowej mowy i zwyczajów do dawnych Słowian

Majewski Walenty - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. tom VIII, 175;
9

O stanie cywilnym dawnych Słowian

Rakowiecki - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. 1821, (XIV), s. 19
10

Śledzenie początku narodów słowiańskich

Surowiecki Wawrzyniec - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. 1824. (XVII), s. 165-857