Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00085
AutorSzulc Kazimierz
Titel

Budowle i usypipiska Słowian pogańskich, ich rodzaje i znaczenie

ErschienenRoczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. Pozn. 1863, (II), s. 345-412
AnmerkungToż w odb. Rec. Tydzień. rok I, t. III, nr. 5; Biblioteka warszawska 1864, II, 284.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Archeologia
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/106021?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 85, s. 3-4
URL (sekundär)opacplus.bsb-muenchen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Znaczenie Słowian w dziejach malarstwa
Budowle drewniane na Rusi. / Dzieduszycki Wojciech
O religii pogańskich Słowian, pogląd ze stanowiska kulturno-historycznego / K. M.
Dawne drogi i szlaki na prawym brzegu Dniepra i ich znaczenie historyczne
Słowian (narody i ich piśmiennictwo). Pogadanka pouczająca / Magiera J.
Historya Słowian. T. I. / Bogusławski Edward
Mityczna historya polska i mythologia słowiańska / Szulc Kazimierz