Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Szulc Kazimierz lieferte 4 Treffer
1

Mityczna historya polska i mythologia słowiańska

Szulc Kazimierz - Poznań 1880, 8°, s. XV + 243, mar. 4; - Rec. Bron. Grabowski. Biblioteka warszawska 1882, I, 122-36.
2

Budowle i usypipiska Słowian pogańskich, ich rodzaje i znaczenie

Szulc Kazimierz - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. Pozn. 1863, (II), s. 345-412
3

Kurjer Poznański i Orędownik w sprawie federacyi słowiańskiej

Szulc Kazimierz - Tygodnik Wielkopolski, czasopismo naukowe, literackie i artystyczne 1873, s. 255, 290
4

Węzeł gordyjski spraw wschodnioeuropejskich (o federacyi sł.)

Szulc Kazimierz - Tygodnik Wielkopolski, czasopismo naukowe, literackie i artystyczne 1873, s. 157