Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Etnografia lieferte 1407 Treffer
1

Ludoznawstwo na III zjeździe historyków polskich w Krakowie

Kalina, A. - Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, Lwów 1901 VI, 372-384.
2

Pierwsze pięciolecie Towarzystwa Ludoznawczego

Kalina, A. - Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, Lwów 1901 VI, 1-6.
3

Piętnastoletni Joachim Lelewel jako pierwszy zbieracz piosnek ludu w r. 1801. («Księga Pamiątkowa» na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza).

Korotyński, L. S. - Warszawa 1899, 83-92. - Зам. Zdziarski. Wisła, miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa 1900. XIV 3, 545.
4

Dotychczasowy stan badań nad etnografią polską i dalsze ich kierunki

Zdziarski, S. - Pamiętnik III zjazdu historyków polskich w Krakowie, urządzonego przez Towarzystwo historyczne lwowskie w dniach 4. 5. 6 Crewca 1900. I Referaty. Kraków 1900. Sekcya 1-4. III 4, 1-5;
5

Kwestyonaryusz w sprawie ludowych nazw miejscowych w powiecie Chrzanowskim

Gustawicz, B. - Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, Lwów 1901 VI, 293-297.
6

Kwestyonaryusz o sprawie gwiazd

Krček, F. - Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, Lwów 1901 VI, 95-96.
7

Rok Polski w życiu, tradycyi i pieśni

Gloger, Z. - Warszawa 1900. - Рец. Z. D.: Biblioteka warszawska, pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. Warszawa 1900. IV, 564-567.
8

Drobiazgi ludoznawcze

- Wisła, miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa 1900. XIV, 99-100; 233-235; 498-501; 684-691.
9

Przegląd rzeczy etnograficznych w XXV rocznikach «Tygodnia» Piotrkowskiego (1873-1898).

- Wisła, miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa 1900. XIV, 480-485.
10

Wydawnictwa ludowe Karola Miarki

T. J. Ch. - Wędrowiec. Red. wyd. S. Sikorski. Warszawa 1900. № 27 ~ 533-534.