Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Etnografia lieferte 988 Treffer
1

Rochwist, starożytność słowiańska

- Pamiętnik warszawski 1821, XXI. s. 469
2

Zwyczaje Słowian zachowywane w czasie aktów weselnych

- Nowy kalendarz dom. War. 1833. s. 41
3

Podział czasu u Słowian

- Nowy kalendarz dom. 1832, s. 13
4

O nowej erze słowiańskiej

Kucharski - Dzień. pow. 1834, dod. nr. 213
5

O nowej erze słowiańskiej

Kucharski - Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1834, nr. 40, str. 317
6

Ubiory, pożywienia i uczty dawnych Słowian

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1837, s. 267
7

Pogrzeby u Słowian

K. W. - Muz. dom. 1835, s. 82-3, 94-6, 106-8
8

Zielone Świątki

Połujański A. K. - Tygodnik petersburski 1841, s. 274-5
9

Chodakowskiego listy do jednego z krewnych pisane

- Athenaeum. Wilno 1842, I, 227-36; IV, 204-18
10

O pracach naukowych Wójcickiego z uwagą dzieła Sacharowa

Maciejowski W. A. - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 29-36