Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jelinek Edward lieferte 50 Treffer
1

Słowiańskie listy z Czech

Jelinek Edward - Lech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1878, s. 6, 54, 111, 135, 183, 223, 262, 335, 399; 1879, s. 94, 283
2

Listy o wystawie czeskiej

Jelinek Edward - Odb. z Czasu 1891, 8 mała, s. 46
3

Upadek i odrodzenie narodu czeskiego

Jelinek Edward - Dod. Przegl. tygod. 1883, II, 47-75, 372-400, 555 -570
4

Bibliografija dzieł, rozpraw i artykułów czeskich dotyczących rzeczy polskich

Jelinek Edward - Rozprawy wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności. Seria I. 1880, (t. VII), 129-168
5

Bibliografija dzieł, rozpraw i artykułów czeskich dotyczących rzeczy polskich. Część 2-ga, 1878-1882.

Jelinek Edward - Rozprawy wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności. Seria I. 1884, (t. X), s. 366-84
6

Bibliografija dzieł, rozpraw i artykułów czeskich dotyczących rzeczy polskich. Część 3-cia. 1883-6.

Jelinek Edward - Rozprawy wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności. Seria I. 1889, (XIII), 159-81
7

Bibliografija przekładów z piśmiennictwa polskiego na język czeski do końca 1882 r.

Jelinek Edward - Rozprawy wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności. Seria I. 1884, (t. X), 385-449
8

Listy z Czech. (Charakter liter, czesk. Pierwsi sprawcy odrodzenia narodowego. Matice ludu, i t. p.)

Jelinek Edward - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1877, I, 376, 395
9

Listy z Czech. (Słowiańskie wieczory. Z czeskiej literatury - Kraszewski i jego znaczenie w Czechach)

Jelinek Edward - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1878, I, 110, 275
10

Listy z Czech. (Jarosław Czerniak. Z czynności towarzystwa »Svatobor«. Pomnik Jungmana. Pamiętnik dr. Pichla. Z życia Rubesza. Polska antologia w czeskiej literaturze. W sprawie terminologii słowiańskiej. Słowniki Szpatnego. Nowe wydanie historyi Palackiego)

Jelinek Edward - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1878, II, 85