Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00683-3
AutorJelinek Edward
Titel

Listy o wystawie czeskiej

ErschienenOdb. z Czasu 1891, 8 mała, s. 46
AnmerkungTenże. Świat 1891, s. 217.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 683, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Listy o wystawie przemysłowej w Petersburgu
Listy o wystawie przemysłowej w Petersburgu
Listy z Czech. (Słowiańskie wieczory. Z czeskiej literatury - Kraszewski i jego znaczenie w Czechach) / Jelinek Edward
Listy z Czech. (Z literatury. Dworskiego publikacya o szkolnictwie czeskiem. Jan Matejko z czeskiej rodziny. - Przekłady z polskiego) / Jelinek Edward
Listy z Czech. (Dzień zaduszny. Dwie nowe opery czeskie. Pan Tadeusz. "Rzeczy" Riegera. Rozwój czeskiej literatury) / Jelinek Edward
Listy o literaturach słowiańskich. (O czeskiej lit.) / Grabowski Br.
Listy o wystawie przemysłowej w Petersburgu, np. Kühn Jerzy