Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00757
AutorJelinek Edward
Titel

Upadek i odrodzenie narodu czeskiego

ErschienenDod. Przegl. tygod. 1883, II, 47-75, 372-400, 555 -570
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 757, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dzieje narodu czeskiego, p. Bońkowski / Palacki Fr.
Dzieje narodu czeskiego w Czechach i na Morawie. Część I. Poszyt I i II. / Palacki Fr.
Listy z Czech. (Uroczystość Kraszewskiego w Pradze. Umysłowy ruch czeskiego odrodzenia) / Jelinek Edward
O upadku narodu czeskiego i podniesieniu się jego przez pracę / Tonner Emanuel
Listy czeskie. (Radykalizm niszczy wpływ i znaczenie polityczne narodu czeskiego) / Gabler Dr.
Upadek Rosyi / Nowina H.
Nauczycielstwo ludowe w Czechach i jego znaczenie w rozwoju kulturalnym narodu czeskiego / Królikowski D.