Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for anotace syntaktické provides 15 hits
11

A reusable corpus needs syntactic annotations: Prague Dependency Treebank

Hajičová, Eva; Sgall, Petr, in: A rainbow of corpora : Corpus linguistics and the languages of the world, München, Lincom-Europa ; 2003, s. 37-48
12

Problematické syntaktické struktury: k rozborům aktuálního členění v Pražském závislostním korpusu

Zikánová, Šárka, in: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov [SvětSlTv] : Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.-17. května 2006, Olomouc, UP ; 2008, s. 233-240
13

Typical cases of annotators' disagreement in discourse annotations in Prague Dependency Treebank

Zikánová, Šárka; Mírovský, Jiří; Mladová, Lucie; Synková, Pavlína, in: Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation. LREC 2010, Valletta, ELRA ; 2010, s. 2002-2006
14

Srovnání žánrů v korpusu na základě syntaktických funkcí substantiv

Jelínek, Tomáš, in: Korpus - gramatika - axiologie, č. 8, 2013, s. 3-11
15

Syntaktické anotování textů z Českého národního korpusu

Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Panevová, Jarmila; Sgall, Petr, in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 213-228