Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2006CZ041893
Author(s)Sgall, Petr
Title

Valence jako jádro jazykového systému

PublishedSlovo a slovesnost, 67, č. 3, 2006, s. 163-178
Languagecze
Classification (CZ)Syntax (slovní, větná, souvětná)
Syntax
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Classification (EN)Syntax
Syntax
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Subjectsvalence; syntax; syntax valenční; syntax závislostní; popis funkční generativní; čeština; tektogramatika; lingvistika korpusová; projektivnost; anotace syntaktické
Subjects (DE)Valenz (Wertigkeit); Syntax (Satzlehre); Tschechisch; Korpuslinguistik
NoteSyntaktická valence z hlediska zásad popisu přirozeného jazyka, valenční (závislostní) syntaxe a funkčního generativního popisu; čes. materiál.
Mediumarticle
URLwww.ceeol.com (homepage)
Holdings (in Germany)see in EZB-Opac
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/41893
PURLCitation link