Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach anotace syntaktické lieferte 15 Treffer
11

A reusable corpus needs syntactic annotations: Prague Dependency Treebank

Hajičová, Eva; Sgall, Petr, in: A rainbow of corpora : Corpus linguistics and the languages of the world, München, Lincom-Europa ; 2003, s. 37-48
12

Problematické syntaktické struktury: k rozborům aktuálního členění v Pražském závislostním korpusu

Zikánová, Šárka, in: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov [SvětSlTv] : Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.-17. května 2006, Olomouc, UP ; 2008, s. 233-240
13

Typical cases of annotators' disagreement in discourse annotations in Prague Dependency Treebank

Zikánová, Šárka; Mírovský, Jiří; Mladová, Lucie; Synková, Pavlína, in: Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation. LREC 2010, Valletta, ELRA ; 2010, s. 2002-2006
14

Srovnání žánrů v korpusu na základě syntaktických funkcí substantiv

Jelínek, Tomáš, in: Korpus - gramatika - axiologie, č. 8, 2013, s. 3-11
15

Syntaktické anotování textů z Českého národního korpusu

Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Panevová, Jarmila; Sgall, Petr, in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 213-228