Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for anotace syntaktické provides 15 hits
1

Deep syntactic annotation: tectogrammatical representation and beyond

Sgall, Petr; Hajičová, Eva; Panevová, Jarmila, in: HLT-NAACL 2004 Workshop : Frontiers in Corpus Annotation, Boston, Association for Computational Linguistics ; 2004, s. 32-38
2

Syntaktická proměna Českého akademického korpusu

Vidová Hladká, Barbora; Urešová, Zdeňka; Bémová, Alla, in: Slovo a slovesnost, 72, č. 4, 2011, s. 268-286
3

Issues of verb valency in syntactic annotation of a large corpus

Sgall, Petr, in: Language resources and linguistic theory, Milan, FrancoAngeli ; 2004, s. 25-37
4

Syntakticky anotovaný korpus českých textů

Hnátková, Milena; Jäger, Petr; Jelínek, Tomáš; Petkevič, Vladimír; Rosen, Alexandr; Skoumalová, Hana, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 3: Gramatika a značkování korpusů, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011, s. 143-153
5

K syntaktické anotaci textů z Českého národního korpusu: od analytické a tektogramatické rovině

Řezníčková, Veronika; Urešová, Zdeňka, in: Aktuálne otázky súčasnej syntaxe, Bratislava, Veda ; 2005, s. 57-72.
6

Česká adverbia s příponou -o v teoretickém popisu a v syntakticky anotovaném korpusu

Ševčíková, Magda, in: Philologica, 72, 2013, s. 365-374
7

Compiling of the Slovene Dependency Treebank corpus according to the Prague Dependency Treebank corpus

Ledinek, Nina; Žele, Andreja, in: Gramatika a korpus, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2007, s. 159-169
8

Problematické syntaktické struktury: k rozborům aktuálního členění v Pražském závislostním korpusu

Zikánová, Šárka, in: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov [SvětSlTv] : Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.-17. května 2006, Olomouc, UP ; 2008, s. 233-240
9

A reusable corpus needs syntactic annotations: Prague Dependency Treebank

Hajičová, Eva; Sgall, Petr, in: A rainbow of corpora : Corpus linguistics and the languages of the world, München, Lincom-Europa ; 2003, s. 37-48
10

The current status of the Prague Dependency Treebank

Hajičová, Eva; Hajič, Jan; Vidová Hladká, Barbora; Holub, Martin; Pajas, Petr; Řezníčková, Veronika; Sgall, Petr, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'01] : 4th International Conference, TSD 2001, Železná Ruda, Czech Republic, September 11-13, 2001. Proceedings, Berlin, Springer ; 2001, s. 11-20