Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Linguistic and stylistic problems of translation provides 217 hits
11

Jazykové chyby sužují knihy z různých příčin

Anýž, Daniel; Chuchma, Josef, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 1997, 11.1.1997
12

Umějí naši tlumočníci dobře česky?

Čeňková, Ivana, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 2, 1994, s. 101-104
13

Na hlavě klobouk Quonset a v hlavě... aneb K čemu má překladateli sloužit slovník

Medek, Pavel, in: Lidové noviny (Praha), 2002, 5.11.2002
14

Zapomeňte na "zlatou éru"dabingu, říká překladatel Pavel Dominik

Švagrová, Marta, in: Lidové noviny (Praha), 2002, 16.9.2002
15

Pozorování překladování

Švec, Štefan, in: Tvar (Praha), 2003, 6.2.2003
16

Ke stavu českého myšlení o překladu

Ruberová, Irina, in: Slavia Occidentalis, 58, 2001, s. 211-215
17

Kvalitní překlad nepadá z nebe

Pinka, Jiří, in: Profit (Praha), 2004, 25.10.2004
18

S troškou do překladatelského mlýna

Semínová, Zuzana, in: 15x o překladu, Praha, Jednota tlumočníků a překladatelů ; 1999, s. 36-39
19

Lípa veskrz prozpěvovaná včelkami. Překladatelské anticeny renomovaným nakladatelstvím

Mandys, Pavel, in: Týden (Praha), 2007, 7.5.2007
20

Využití překladových pamětí při překládání odborných textů s přihlédnutím k typologickým specifikům češtiny

Král, Pavel, in: Český překlad 2 (1945-2004) [ČPř 2] : Sborník příspěvků z kolokvia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (MSM 0021620824) v Praze 8. dubna 2005, Praha, UK ; 2005, s. 388-392