Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Linguistic and stylistic problems of translation provides 217 hits
61

Stylistic aspects of translation from Czech into English: some features of a sample non-literary corpus

Corness, Patrick, in: Folia Translatologica, 7, 1999, s. 11-83
62

On literary communication and translation

Bozděchová, Ivana, in: Přednášky z 48. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 48], Praha, FF UK ; 2005, s. 65-72
63

Translatologické aspekty překladu reklamních textů

Doleželová, Jana, in: Preklad a tlmočenie 2 : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Banská Bystrica, UMB ; 2002, s. 204-213
64

Názvoslovná aktualita

Felix, Jiří; Vlasák, Václav, in: Cizí jazyky, 38, č. 1-2, 1994-95, s. 50-51
65

Přechylování v překladech ze stylistického hlediska

Sekvent, Karel, in: Tlumočení - překlad, 24, č. 108, 2013, s. 26 [3144]
66

Problematika ideologizacii prepodavanija češskogo jazyka v Čechoslovakii v stalinskuju ėpochu

Šmejkalová, Martina, in: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 11, München, Sagner 2008, s. 214-218
67

(Ne)typické slovní kombinace v českých překladech a možnosti jejich zkoumání

Chlumská, Lucie, in: Jazykové paralely, Praha, Nakl. Lidové noviny 2016, s. 235-266
68

Setkávání a míjení

Fučík, Bedřich Uspoř. Trávníček, Mojmír Praha 1995
69

Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady

Bečvářová, Martina Praha 2002
70

Native-speaker status in the translation services market. Marketing and price-setting strategies of translation agencies

Šebesta, Daniel Saarbrücken 2013