Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2016CZ102422
Author(s)Bednaříková, Božena
Title

Muž a strom v nové Akademické gramatice spisovné češtiny

PublishedBohemica Olomucensia, 8, č. 2, 2016, s. 98-106
Languagecze
Classification (CZ)Obecné otázky
Terminologie společenských věd
Classification (EN)General works
Terminology of humanities
Subjectsčeština; gramatika; mluvnice; metodologie; terminologie; lingvistika; tvoření slov; morfologie
Subjects (DE)Tschechisch; Grammatik; Grammatik; Methodologie; Terminologie; Sprachwissenschaft (Linguistik); Wortbildung; Morphologie
NoteAnalýza obsahu morfologické části gramatiky (tzv. gramatika slova), zaměřená na oblast slovotvorby. Poznámky k nedůslednosti v koncepci, k terminologické nejednotnosti, k výběru dokladového materiálu apod.
Mediumarticle
URLwww.ceeol.com (homepage)
Holdings (in Germany)see in EZB-Opac
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/102422
PURLCitation link