Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Terminology of humanities provides 998 hits
1

Nakladatel, anebo vydavatel?

Chuchma, Josef, in: Lidové noviny (Praha), 29, č. 221, 2016, s. 8
2

K vývoji české charakterologické terminologie

Flegl, Pavel, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 85-98
3

O lingvistické terminologii ve dvou ročnících Naší řeči

Cypriánová, Daniela, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 103-105
4

Česká literárněvědná terminologie (z pohledu záhřebské školy)

Jirsak, Predrag, in: Česká literatura, 45, č. 1, 1997, s. 73-79
5

K české školní terminologii koncem 18. století

Klimeš, Lumír, in: Slavica Quinqueecclesiensia (Pécs), 1, 1995, s. 183-188
6

Lingvistika, lingvopublicistika a lingvozábava

Bartošek, Jaroslav, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 1, 1997, s. 2-6
7

Termín a čas. Změny lingvistické terminologie z hlediska vyučování

Čechová, Marie, in: Słowo i czas, Opole, Uniw. Opolski ; 1998, s. 212-216
8

Domluvíme se v Čechách česky? Terminologické problémy při zpracování speciálních druhů dokumentů

Celbová, Ludmila, in: Národní knihovna, 8, č. 5, 1997, s. 212-215
9

V akademických titulech stále vládne chaos

Adamec, Přemysl, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 11, č. 49, 1998, s. 2., 27.2.1998
10

Nový naučný slovník

GB; Sm, in: Haló noviny (Praha), 1995, 25.2.1995