Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for slovenština provides 2643 hits
1

Slovak

Čapková, V., in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 7, Oxford, Pergamon Press ; 1994, s. 3971-3972
2

Steam and Rail in Slovakia

Catchpole, Paul Birmingham 1998
3

Jazyk a reč

Mistrík, Jozef Bratislava 1999
4

Jazyk a reč

Mistrík, Jozef Bratislava 1984
5

Abeceda sekretárky

Mistrík, Jozef Bratislava 1968
6

Povedať niečo priamo

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 29, č. 6, 1995, s. 365-366
7

Slovak

Short, David, in: The Slavonic Languages, New York, Routledge ; 1993, s. 533-592
8

Prototyp slangu v slovenských památkách léčitelského charakteru ze 17. a 18. století

Majtánová, Marie, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 97-101.
9

Sociolingvistický kontext štandardných a subštandardných lexikálnych prostriedkov

Klincková, Jana, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 54-59.
10

O zmenách názvov ulíc a námestí

Dvonč, Ladislav, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, č. 32-33 (1991-92), 1992, s. 20-25