Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Sloboda, Marián provides 40 hits
1

"Až bude v Řecku mír, vrátíme se domů": O vzniku a vývoji řecké menšiny u nás - lingvistické i nelingvistické aspekty

Sloboda, Marián, in: Češtinář, 11, č. 4, 5, 2000-01, s. 112-119, 148-159
2

Language maintenance and shifts in a Greek community in a heterolinguistic environment: the Greeks in the Czech Republic

Sloboda, Marián, in: Journal of Hellenic Diaspora, 29, 2003, s. 5-33
3

Řecká a makedonská etnická skupina v Česku: lingvistické aspekty jejich vzniku a vývoje

Sloboda, Marián, in: Varia 10 : Zborník materiálov z 10. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. - 24. 11. 2000), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2003, s. 103-113
4

Slovensko-česká (semi)komunikace a vzájemná (ne)srozumitelnost

Sloboda, Marián, in: Čeština doma a ve světě, 12, č. 3-4, 2004, s. 208-220
5

Etnokategorie, identita a čtyři pokusy o únik z konfliktu: "Čechoslovák", "Český Řek", "Slovák v Chorvatsku"a "nic"(srbskost v Chorvatsku)

Sloboda, Marián, in: Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti [ONI] : Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 6. a 7. listopadu 2001 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě, Opava, Slezský ústav ; 2001, s. 235-245.
6

Od aspektov bilingválnej komunikácie k jazykovej asimilácii a retencii: prípadová štúdia slovenskej rodiny v Česku

Sloboda, Marián, in: Slovenská reč, 70, č. 6, 2005, s. 338-354
7

Slovenčina u Slovákov v Česku: mikro- a makroaspekty vnútroskupinovej interakcie a výmena jazyka

Sloboda, Marián, in: Slovenčina v menšinovom prostredí, Békešská Čaba, Výskum. ústav Slovákov v Maďarsku ; 2004, s. 131-144
8

Nefonologické krácení ve slovenštině a češtině a rytmický zákon (výsledky experimentu)

Sloboda, Marián, in: Varia 13 : Zborník materiálov z 13. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. - 5. 12. 2003), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2006, s. 157-166
9

Slováci v Česku: jazyk a jeho používanie v transgeneračnej perspektive

Sloboda, Marián, in: Varia 12 : Zborník materiálov z 12. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. - 6. 12. 2002), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2005, s. 82-93
10

A language management approach to language maintenance and shift: a study from post-Soviet Belarus

Sloboda, Marián, in: Language Management in Contact Situations : Perspectives from Three Continents, Frankfurt a. Main, Lang ; 2009, s. 15-47