Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for SLOVENŠTINA provides 2507 hits
1

Slovenská literatura na českých školách v letech 1918-1938

Písková, Milada, in: Slovenský jazyk a literatúra v škole (Bratislava), 41, č. 5-6, 1994-95, s. 154-156
2

Varné vrecká

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 29, č. 5, 1995, s. 307
3

Povedať niečo priamo

Kačala, Ján, in: Kultúra slova, 29, č. 6, 1995, s. 365-366
4

Slovak

Short, David, in: The Slavonic Languages, New York, Routledge ; 1993, s. 533-592
5

Prototyp slangu v slovenských památkách léčitelského charakteru ze 17. a 18. století

Majtánová, Marie, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 97-101.
6

Slovak

Čapková, V., in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 7, Oxford, Pergamon Press ; 1994, s. 3971-3972
7

O zmenách názvov ulíc a námestí

Dvonč, Ladislav, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, č. 32-33 (1991-92), 1992, s. 20-25
8

Štruktúrne typy hydroným v povodí horného Hrona

Nemčoková, Oľga, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 189-193
9

Migračné prvky vo východoslovenských priezviskách

Blicha, Michal, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 27-30
10

Nárečové prvky vo východoslovenských priezviskách

Blicha, Michal, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 31-37