Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ027696
Author(s)Hrubý, Jaroslav
Title

Terminologie ve sluchovém postižení - jedna z příčin problémů neslyšících dětí v orálních zemích

PublishedSpeciální pedagogika, 6, č. 4, 1996, s. 10-15
Languagecze
Classification (CZ)Terminologie ostatních oborů
Classification (EN)Terminology of the other fields
Subjectsneslyšící; terminologie
Subjects (DE)Terminologie
NoteVymezení diametrálně odlišných pojmů: nedoslýchaví, ohluchlí, prelingválně neslyšící. Důsledky terminologických chyb v praxi
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/27696
PURLCitation link