Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Terminologie ostatních oborů provides 759 hits
1

Sportovní terminologie v cestovním ruchu

Světlá, Jindra, in: Naše řeč, 81, č. 4, 1998, s. 202-205
2

Co je to...portfolio, portfoliové investice, portfoliový management

in: Moravskoslezský den (Ostrava), 1995, 24.4.1995
3

Agregátní poptávka aneb Chvála terminologie

Rovný, Jan, in: Haló noviny (Praha), 1998, 1.10.1998
4

Jan Kaška

in: Večerník Praha, 1999, 23.7.1999
5

Ondřej Sekora

in: Večerník (Praha), 1999, 24.9.1999
6

O používání "cizích"slov ve sportovní terminologii

Kojzar, Petr, in: Haló noviny (Praha), 1999, 4.10.1999
7

Kompakt s bukletem?

Králík, Jan, in: Hudební rozhledy (Praha), 50, č. 10, 1997
8

K otázkám sportovní terminologie

Terčová, Marie; Terč, Ivo, in: Jazyk a literatura 15 : Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Věnováno doc. PhDr. Bohumilu Jiráskovi, CSc., k šedesátinám, Plzeň, PF ZČU ; 1992, s. 43-50
9

K terminologii v kulturistice

Tichá, Zdeňka, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 93-95
10

K terminologii z oblasti řízení jakosti

David, Milan, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 128-130